T: 023-5290350

 
 

GLOBALAND

www.globaland.nl


Op  22 en 23 januari j.l.hebben de leerlingen van klas 1, 2 en 3 deelgenomen aan het project ‘Globaland’, een onderwijsproject over de maatschappij en de wereld.
Het project heeft de vorm van een spannend spel, waarin leerlingen in groepjes twee dagen lang een land besturen. In dat land is van alles mis. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De groepjes voerden allerlei actieve opdrachten uit, waarmee ze geld verdiende om hun land te verbeteren. Er werdt een ranglijst bijgehouden van welke groepen hun land het beste besturen. Het groepje met het beste land, ontving een leuke prijs tijdens de feestelijke afsluiting van het project.

Ga naar boven

onderlijn