T: 023-5290350

 
 

Medezeggenschapsraad.

In het kader van de wet medezeggenschapsraad heeft de school een MR. In de raad is een gekozen vertegenwoordiging  van ouders en personeel. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR probeert 5 x per jaar te vergaderen. Het bijwonen van een vergadering staat vrij voor iedereen om te bezoeken.

De MR bestaat uit:Nieuw mr

Oudergeleding;

Mw. C.Roelfs

Dhr. V. Snijder

Personeelsgeleding;

M. van Opzeeland

R. Hessen

1ste vergadering vindt plaats op vrijdag 26 januari 15.00 uur.

 Jaarverslag MR 2016-2017

Ga naar boven

onderlijn