Aanmelden nieuwe leerlingen schooljaar 2022 - 2023

AanmeldEN SCHOOLJAAR 2022-2023

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij Oost ter Hout, de aanmelding wordt gedaan door de ouder(s)/verzorger(s). Vooraf vindt een intakegesprek plaats tussen ouder(s)/verzorger(s), toekomstige leerling, teamleider of zorgcoördinator. Het intakegesprek is noodzakelijk om tot een goed gemotiveerde keus te komen. Tijdens het gesprek wordt over en weer informatie uitgewisseld (over de school, regels, en de leerling).

Aanmeldingsprocedure Oost ter Hout 2022-2023

Nieuwe leerlingen kunnen vanaf 1 november 2021 worden aangemeld. Dit geldt voor leerlingen die wonen in één van de volgende plaatsen: Haarlem, Aerdenhout, Heemstede, Zandvoort, Overveen, Bloemendaal, Velserbroek, Santpoort, Driehuis, IJmuiden, Velsen, Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom, Lisse en De Zilk. Nieuwe leerlingen uit overige woonplaatsen kunnen, voor zover er nog plaats is vanaf maandag 31  januari 2022 worden aangemeld.

Aankomend schooljaar zijn er 48 plekken te verdelen. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal er loting nodig zijn. Loting zal in eerste instantie plaatsvinden onder de aanmeldingen van leerlingen uit de overige woonplaatsen. De uiterste aanmelddatum is 1 maart 2022.

Oost ter Hout kent een Plusklas, hiervoor zijn slechts negen plekken beschikbaar. Aanmelden voor deze klas geschiedt op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Leerlingen uit overige woonplaatsen kunnen hiervoor vanaf  31 januari 2022 aangemeld worden. Een verzoek tot een MDO-T voor een aanmelding voor de plusklas van een leerling uit de overige woonplaatsen wordt ook vanaf bovenstaande datum in behandeling genomen. Indien er in de Plusklas geen plaatsruimte meer is, is het mogelijk dat een leerling niet toegelaten wordt. Dit geldt als wij een leerling voldoende kunnen ondersteunen, maar alleen indien deze in een Plusklas zit.

Een aanmelding kan alleen plaatsvinden indien er een recente IQ test (niet ouder dan twee jaar) en recente didactische gegevens (niet ouder dan 6 maanden) aanwezig zijn ten tijde van de aanmelding. Oost ter Hout vraagt vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan bij het Samenwerkingsverband. Indien de tlv is afgeven door het Samenwerkingsverband, geeft dit aan dat de aangemelde leerling toelaatbaar is voor praktijkonderwijs. Dit betekent nog niet dat de leerling is aangenomen op Oost ter Hout. Na afgifte van het tlv beslist het bevoegd gezag van Oost ter Hout over de toelating van de leerling. Als na afgifte van het tlv nader onderzoek nodig is om te bekijken of Oost ter Hout aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling kan voldoen zal hierover contact opgenomen worden met de ouders. Wanneer na onderzoek blijkt dat Oost ter Hout niet in staat is te voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn wij verplicht een andere passende school voor de leerling te zoeken.

Indien u een nieuwe leerling wilt aanmelden, vragen wij u om een afspraak te maken. Dit kan telefonisch op 023-5290350 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij aanmelding is het tonen van een geldig paspoort/ID-kaart  en het pasje van de zorgverzekering van uw kind/pupil noodzakelijk.

NIEUWE LEERLINGEN SCHOOLJAAR 2023- 2024

Wij heten de volgende leerlingen voor het schooljaar 2023 – 2024 van harte welkom op Oost ter Hout:

A: de beschikking is afgegeven, maar er nog onderzoek loopt of Oost ter Hout kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind/pupil. U bent hiervan op de hoogte gebracht door de zorgcoördinator van onze school. Een MDO zal volgen om te bespreken of uw kind/pupil toelaatbaar is op Oost ter Hout.
B: de beschikking nog niet is afgegeven door het Samenwerkingsverband en onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van uw kind/pupil hierdoor nog niet gestart is. Indien na afgifte van de beschikking blijkt dat er meer onderzoek nodig is, zal de zorgcoördinator spoedig contact met u opnemen. Indien dit niet nodig blijkt zult u binnen drie weken (na afgifte van de beschikking) een brief van Oost ter Hout ontvangen waarin staat dat uw kind/pupil is aangenomen.
C:  uw kind/pupil is uitgeloot. Hiervan bent u 16 maart telefonisch op de hoogte gebracht.

©2022 Oost ter Hout Praktijkschool | Webdesign: MitZ.nl