Aanmelden nieuwe leerlingen schooljaar 2022 - 2023

Leerlingen kunnen worden aangemeld bij Oost ter Hout, de aanmelding wordt gedaan door de ouder(s)/verzorger(s). Vooraf vindt een intakegesprek plaats tussen ouder(s)/verzorger(s), toekomstige leerling, teamleider of zorgcoördinator.

Het intakegesprek is noodzakelijk om tot een goed gemotiveerde keus te komen. Tijdens het gesprek wordt over en weer informatie uitgewisseld (over de school, regels, en de leerling).

 

Aanmeldingsprocedure Oost ter Hout 2022-2023

 

Nieuwe leerlingen vanuit de regio kunnen vanaf 1 november 2021 worden aangemeld. Nieuwe leerlingen van buiten de regio kunnen worden aangemeld vanaf 1 februari 2022. De uiterste inschrijfdatum is 1 maart 2022.

Een aanmelding kan alleen plaatsvinden indien er een recente IQ test (niet ouder dan twee jaar) en recente didactische gegevens (niet ouder dan 6 maanden) aanwezig zijn ten tijde van de aanmelding. Oost ter Hout vraagt vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan bij het Samenwerkingsverband. Indien de tlv is afgeven door het samenwerkingsverband, geeft dit aan dat de aangemelde leerling toelaatbaar is voor praktijkonderwijs. Dit betekent nog niet dat de leerling is aangenomen op Oost ter Hout. Na afgifte van het tlv beslist het bevoegd gezag van de Oost ter Hout over de toelating van de leerling. Wanneer na onderzoek blijkt dat Oost ter Hout niet in staat is te voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn wij verplicht een andere passende school voor de leerling te zoeken. 

Indien u een nieuwe leerling wilt aanmelden, vragen wij u om een afspraak met ons te maken telefonisch op 023-5290350 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Neem bij de aanmelding een geldig paspoort/ID-kaart het pasje van de zorgverzekering van uw kind/pupil mee. 

Nieuwe leerlingen schooljaar 2022-2023

©2020 Oost ter Hout Praktijkschool | Webdesign: MitZ.nl