Skip to main content

Aanvraag leerlingenvervoer Schooljaar 2023- 2024

De ouders, welke voor hun zoon of dochter in het schooljaar 2023-2024 een vorm van leerlingenvervoer ontvingen, hebben per mail een informatiebrief van de Gemeente Haarlem gekregen. In de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem staan alle artikelen vermeld waarop een aanvraag leerlingenvervoer getoetst wordt. In principe gelden de volgende regels: 

Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs:

  • Toekenning, in eerste instantie, fietsvergoeding of een vergoeding openbaarvervoer;
  • Indien begeleiding noodzakelijk is vanwege de handicap dan ontvangt de ouder tevens een begeleidersvergoeding;
  • Aangepast vervoer wordt toegekend wanneer de leerling vanwege zijn/haar handicap niet in staat is om met begeleiding, met het openbaarvervoer te school te  bezoeken;
  • Kilometervergoeding – wanneer de leerling recht heeft op aangepast vervoer maar de ouder wenst de leerling zelf te vervoeren dan kan er een verzoek gedaan worden om de leerling zelf te mogen vervoeren, ouders ontvangen dan een kilometervergoeding.

Wanneer ouders aangepast vervoer aanvragen (of kilometervergoeding) dan hebben wij een schoolverklaring nodig, deze schoolverklaring vervangt het schooladvies en de medische verklaring van ouders. De schoolverklaring geeft aan dat de leerling is ingeschreven op de school en dat de leerling vanwege de handicap niet in staat is met begeleiding gebruik te maken van het openbaar vervoer naar school. Ouders zullen u de komende tijd om deze verklaring vragen, zonder deze verklaring kan de aanvraag niet afgehandeld worden.

De schoolverklaring dient het volgende te bevatten:

  • Naam kind;
  • Geboortedatum kind;
  • Groep;
  • Beperking waarom reizen met aangepast vervoer noodzakelijk is;
  • Gegevens van de school
  • Ondertekening en naam van de invuller school

De gemeente Haarlem zal alles in het werk stellen de kinderen de juiste vervoersvorm toe te kennen en wanneer de complete aanvragen vóór 15 juni 2017 ingediend worden, de vergoeding/het vervoer per 1ste schooldag te garanderen.

Link: https://www.haarlem.nl/leerlingenvervoer/