Skip to main content

SOCIALE VAARDIGHEDEN (SOVA) EN LOOPBAAN ORIËNTATIE BEGELEIDING (LOB)

Sociale vaardigheden vinden wij op Oost ter Hout erg belangrijk. Deze heb je nodig om op een goede en gepaste manier met elkaar om te gaan. In je klas, op je stage, op straat en ook thuis praat je met anderen en heb je te maken met veel verschillende soorten mensen. Om op een fijne manier met elkaar te kunnen communiceren is het nodig om een ander goed te kunnen begrijpen.
In de eerste en tweede klas worden hier veel lessen aan besteed en komen er veel verschillende  thema’s behandeld. Uiteraard staat kennismaken met de nieuwe school en/of klas bovenaan. Maar ook je eigen mening vormen, omgaan met social media, leren plannen, omgaan met verschillen en ontdekken van eigen talenten zijn onderdeel van SOVA. Deze lessen worden gegeven m.b.v. de methode BAAZ. Uit deze methode krijgen de leerlingen ook lessen LOB.

Loopbaan oriëntatie begeleiding is een belangrijke pijler op de Oost ter Hout. Dit vak begeleidt de leerling op weg naar de arbeidsmarkt. In klas 1 en 2 wordt er in de lessen al aandacht besteed aan stage. In de bovenbouw gaan de leerlingen stage lopen en de lessen uit BAAZ geeft ze daarbij ondersteuning. Leerlingen bespreken met elkaar situaties uit de stage en bespreken met elkaar welke aanpak geschikt zou zijn,

Naast een uur per week klassikale lessen gaan de leerlingen in de onderbouw ook op bliksem stage. Bij deze oriënteren zij zich op wat er allemaal voor sectoren en beroepen bestaan. In deze levensechte setting, de leerlingen draaien een dag mee in een bedrijf, worden de lessen LOB betekenisvol. De leerlingen komen er achter wat de bedrijven in de omgeving van Haarlem allemaal te bieden hebben. Hierdoor zal ook de keuze, in overleg met de stage, voor de externe stage makkelijker gemaakt kunnen worden.