Skip to main content

Schoonmaak in de groothuishouding

Schoonmaak, altijd zeker van een baan!

In de onderbouw wordt al begonnen met de beginselen van het schoonmaken van de keuken tijdens de lessen koken, en zorg & welzijn waaronder "klein huishouding".

Werken met de schrob/zuig machine

In het 3e leerjaar gaan de leerlingen oefenen voor het landelijke certificaat "Werken in de schoonmaak Microvezel". Dit is een MBO 1 branchegericht certificaat. Leerlingen die in aanmerking komen om deel te nemen aan het examen worden door een examinator vanuit het KPC/SVA beoordeeld. De lessen worden deels binnen en deels buiten de school gegeven.  Na voldoende inzet en kennis zal er een proefexamen worden afgenomen door de docent. Na dit proefexamen, dat leidend zal zijn, wordt bekeken of de leerling definitief aangemeld kan worden voor het officiele examen

Na een positieve praktijkbeoordeling zal het certificaat worden uitgereikt. Met dit certificaat zal voor de leerling de kans op een arbeidsplek binnen de schoonmaaksector groter worden.

mini Diploma

De eerste geslaagde leerlingen schooljaar 2018-19