Bedrijven

"Onze jongeren hebben de toekomst!"

Jumbo gevel 560x375

Die uitspraak is, zeker in deze tijd waarin de vergrijzing toeneemt, meer dan waar. Vakmensen worden schaars, want zelfs vakopleidingen sluiten niet meer aan bij de behoefte van het bedrijfsleven. 

De leerlingen van onze Praktijkschool Oost ter Hout werken liever met hun handen dan dat ze leren uit studieboeken. Zij volgen weliswaar geen vakopleiding, maar krijgen een breed aanbod aan praktijkvakken zoals metaalbewerking, houtbewerken, textiel, horeca of groenvoorziening. 

Om hun vaardigheden voor toekomstige arbeid te vergroten lopen de leerlingen stage bij zeer uiteenlopende bedrijven. Dat kan een stukadoor zijn of een kinderdagverblijf, maar ook een supermarkt of hovenier. Het komt regelmatig voor dat een leerling en een bedrijf het zo goed met elkaar kunnen vinden dat de leerling na het behalen van zijn diploma in dienst komt bij het bedrijf.

Zo snijdt het mes aan twee kanten. Het bedrijf investeert in de toekomst, de leerling leert voor zijn toekomst. De enige investering vanuit het bedrijf is een beetje begeleiding, waardoor een leerling al snel inzetbaar is. 

Omdat de meeste van onze leerlingen geen vervolgopleiding meer zullen volgen zijn zij vrij jong als zij de school verlaten. Voor een 16- of 17-jarigen leerling kan een werkgever bij de belastingdienst premiekorting aanvragen, waardoor het zeer aantrekkelijk is deze jongeren in dienst te nemen. 

Ons stageteam is voortdurend op zoek naar uitdagende, leerzame en gezellige stageplaatsen voor jongens en meisjes van 15 tot 17 jaar. Als u ook vindt dat ‘de jeugd de toekomst heeft’ en meer wilt weten over de Praktijkschool Oost ter Hout en zijn leerlingen kunt u ons altijd bellen voor meer informatie of een afspraak. 

©2022 Oost ter Hout Praktijkschool | Webdesign: MitZ.nl