T: 023-5290350

 
 

Onze school neemt in het schooljaar 2017 - 2018 wederom deel aan het Europese Subsidie Fonds. Deze subsidie wordt aangewend voor verdesfere versterking en aantrekkelijkheid van het eigen onderwijs.

Deze subsidie, bestemd voor leerlingen vanaf 15 jaar, is bedoeld om de leerlingen in een vroeg stadium ervaring op te laten doen met praktische vaardigheden. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat schoolverlaters een soepele overgang maken van school naar een plek op de arbeidsmarkt.

Het project “Praktisch de beste” is gericht op ongeveer 50 deelnemers. Wij hebben ervoor gekozen subsidie aan te vragen voor verschillende thema’s die passen bij de visie van de school. Zo zijn er binnen de school verschillende activiteiten waarbij de leerling arbeidsvaardigheden kan oefenen. Zo zijn er branchegerichte cursussen, o.a.:

Bos en zitmaaien Sollicitatietraining
Werken in de metaal Auto-theorie
Hout en meubel Schoonmaak in de groothuishouding
VCA basis Telefoniste / klantgerichtheid
Veilig op stage Mode en textiel
Werken in de winkel Werken in de keuken

Aan deze cursussen is een certificaat of een diploma verbonden. Verder worden er buitenschoolse activiteiten georganiseerd, gericht op burgerschap en vrijetijdsbesteding in het kader van het curriculum Praktijkonderwijs.

Ga naar boven

onderlijn